Collegiale coaching en begeleiding

Hoe kunnen we als team kunnen functioneren in het onderwijs dat we samen verzorgen?

Als lid van een vaksectie of team ben je verantwoordelijk voor een deel van het onderwijs dat binnen jouw school aan een klas gegeven wordt. Waar de ene leraar met een klas kan lezen en schrijven, lukt het de ander maar niet een veilig leef- en leerklimaat in de klas te realiseren.

Er zijn verschillende omstandigheden, die ertoe bijdragen dat de klas of groep zich bij de ene leraar anders gedraagt dan bij de andere. Daarin valt veel van elkaar te leren, wanneer we de moed durven op te brengen onszelf open op te stellen naar collega’s en bespreekbaar te maken waar het groepsdynamisch proces spanning oplevert.

Groepsdynamisch proces beïnvloeden

Het collegiale gesprek is daarbij bedoeld om jou als leraar in je kracht te zetten en samen op zoek te gaan naar de kwaliteiten die jij kunt inzetten om het groepsdynamisch proces in de door jou gewenste richting te beïnvloeden. Het is een zoektocht naar wat je als leraar zelf kunt doen en wat je van het team nodig hebt om met elkaar het onderwijs aan de klas te verzorgen.

Wij begeleiden werkvormen als collegiale consultatie, intervisie en supervisie om het van elkaar leren binnen een organisatie mogelijk te maken. We onderzoeken hoe we als team kunnen functioneren in het onderwijs dat we samen verzorgen.

Informatie & Prijzen

Tijd: 6 – 8 dagdelen
Locatie: Incompany
Deelnemers: 4 – 6 personen
Opleider(s): Contactpersoon Jaap Kleinpaste
Kosten: €125,- per uur btw vrij ivm registratie KOR*

* exclusief reiskosten (€0,19 / km)

Meer weten?

Benieuwd naar wat wij voor u en/of uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

11 + 8 =

Share This