Professionalisering lerarenopleiders

Trainingsaanbod in twee stappen
De roep van aanstaande en startende leraren klinkt binnen de beroepsopleidingen steeds luider: “Help ons met het adequaat omgaan met groepen”.

Tijdens hun stage komen aanstaande leraren steeds vaker met groepen te werken waarin een veilig en uitdagend leerklimaat niet vanzelfsprekend is. Studenten geven aan moeite te hebben met zaken als orde houden, het verkleinen van lastgevend gedrag en het verminderen van de onrust. Maar ook het verder uitbouwen van een lesklimaat waarin bijvoorbeeld zelfstandig leren meer tot haar recht kan komen, wordt als uitdaging gezien.

Twee stappen

Wij verzorgen een trainingsaanbod in twee stappen. Eerst leren lerarenopleiders zelf de dynamiek in groepen op de opleiding in kaart te brengen, een doel en plan op te stellen voor het aanpakken van de sfeer in de klas, om op basis daarvan adequaat in groepen te interveniëren. De tweede stap is gericht op het inpassen van groepsdynamische kennis in het bestaande programma van de lerarenopleiding. Je wordt gevoed met wetenschappelijke bronnen, je gaat actief aan de slag en praat met collega’s over je ervaringen.

Informatie & Prijzen

Tijd: Afhankelijk van de vraag. We starten met een vrijblijvende intake
Locatie: Jouw lerarenopleiding of Hogeschool
Deelnemers: 4 – 16 lerarenopleiders
Opleider(s): Contactpersoon Bruno Oldeboom
Kosten: Uurtarief €125,- en €895 voor een dagdeel training. Btw vrij ivm CRKBO-registratie. *

* exclusief reiskosten € 0,19 / km

Meer weten?

Benieuwd naar wat wij voor u en/of uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

3 + 8 =