Opleiding didactiek – opfrisser

Weet jij waar je kracht ligt en waar je minder sterk in bent?

Je merkt dat het lesgeven op je vertrouwde en natuurlijke manier niet zo lekker meer loopt. Je normale routines zijn niet meer toereikend. Dit komt bijvoorbeeld doordat er op schoolonderwijsvernieuwingen zijn doorgevoerd. Maar ook kan het zijn dat leerlingen steeds minder vanzelfsprekend jouw gezag accepteren.

Tegenwoordig is steeds vaker een bredere variatie van werk- en organisatievormen en omgangsstijlen nodig om een vloeiende les aan te bieden. Het is steeds belangrijker dat je het inhoudelijke aanbod meer gedifferentieerd aan je leerlingen aanbiedt.

Leerklimaat versterken

Het werken aan onderlinge relaties versterkt het leerklimaat. Tevens helpt het als je beter weet waar je kracht ligt, en waar je minder sterk in bent. Eerlijkheid daarover helpt je om dat wat lesgevend goed gaat verder uit te bouwen.

Informatie & Prijzen

Tijd: 6 dagdelen
Deelnemers: 10 – 15 personen
Opleider(s): Contactpersoon Bruno Oldeboom
Kosten: € 895,- (BTW vrij i.v.m. registratie CRKBO)

Meer weten?

Benieuwd naar wat wij voor u en/of uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

12 + 3 =