Opleiding groepsdynamisch werken – expert

Training in tien dagdelen

Bij de start van de expertopleiding groepsdynamisch werken zoomen we in op het beter zicht en vat krijgen op de dynamiek in jouw groep(en).

Je brengt met een groepsdynamische bril jouw groep(en) in kaart. Op die manier leer je te achterhalen wat de oorzaak is achter de symptomen, wie daar welke rol in speelt en vanuit welke motieven dat gebeurt.

Dat combineren we regelmatig met live observatielessen in klassen of groepen. Specifiek groepsdynamisch leren observeren en duiden van groepsgedrag staat
in de eerste fase centraal en vormt de basis van het groepsdynamisch werken. Vervolgens gaan we dieper in op het achterhalen van oorzaken en motieven achter het waarneembare gedrag. Je leert verschillende type interventies te onderscheiden en gericht in te zetten.

Groepsdynamisch werken positioneren

Ook leer je om na te denken over hoe je het groepsdynamisch werken wil positioneren in je eigen werk, ter ondersteuning van de (nieuwe)collega’s, binnen de school en hoe je de werkwijze voor jouw school ook preventief kan gaan inzetten.

Informatie & Prijzen

Tijd: 10 dagdelen, verspreid over één schooljaar
Locatie(s): Zwolle | Almere | Deventer/Zutphen | Utrecht | Rotterdam
Deelnemers: 4 – 20 personen
Opleider: Contactpersoon Ivo Dokman
Kosten per deelnemer: € 1.100,- btw vrij ivm registratie CRKBO *
(inclusief Boek: IK in de WIJ & observatie- en analysebord)

* exclusief reiskosten € 0,19 / km

Meer weten?

Benieuwd naar wat wij voor u en/of uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

5 + 9 =