Ik in de Wij

De focus in het boek ligt op het zicht en vat krijgen op de Groepsdynamiek in jouw groep(en) en in de interactie met jou als professional.

De 4 belangrijkste fases van het Groepsdynamisch Werken in het onderwijs worden vanuit een praktisch perspectief uitgewerkt. Dit zijn: 1) In kaart brengen, 2) Doel en Plan, 3) Interventie en Monitoren en 4) Delen is Vermenigvuldigen. Het ondersteunt de professional, die werkt in en met groepen leerlingen, om zicht en vat te krijgen op hoe de dynamiek verloopt tussen de leden van de groep en in de interactie met jou als professional.

Wat is de opbrengst? Snappen waarom een groep doet zoals ze doet en waar ’symptomen’ van onveiligheid als; onrust, pesten, ondermaats presteren enz. vandaan komen is belangrijk om een gerichte interventie te doen. Als je als professional gaat snappen waar het vandaan kom, wie welke rol speelt en wat het oplevert vanuit het perspectief van invloedrijke groepsleden, dan kunnen ook gericht interventies ingezet worden. Dat kan alleen, maar vaak ook in combinatie met een collega of collega’s, of met ambulant begeleiders, kinderwerkers of andere zorgprofessionals.

Het boek is bedoeld voor studenten, leraren en onderwijs ondersteunende professionals voor het PO, SBO, VO, VSO, MBO en HBO. Het boek sluit af met een beknopte bespreking van relevante theoretische inzichten en achtergronden. Met name vanuit de communicatiewetenschappen, psychologie en sociologie.

€ 28,50

(genoemde verkoopprijs is excl. 9% btw en verzendkosten)